پروژه خانه سفید

معماری: استودیو مدام ، موقعیت: ایران، تهران ، سال : 1397

تمامی عناصر ضروری در طی روند بازساری بدون تغیر حفظ گشت و هر آنچه که باید عوض می شد، تغیر یافت. ساخت اولیه این خانه در دهه ۶۰ برای خانواده ای چهار نفره صورت گرفته بود. آخرین بازسازی این خانه در اواخر دهه نود برای خانواده ای یک نفره انجام شد. فضای اولیه خانه پیش از بازسازی، مجموعه ای با عملکردهای مختلف و با کیفیت فضای در پلانی پیچیده بود، این در حالی است که بازسازی اخیر در نهایت سادگی شکل گرفت. خانه ای برای ارتباطات مداوم انسان، فضای انتزاعی و کافی با نقاط رنگی کوچک در پس زمینه ای ساده و خالی.

در این پروژه، مبلمان فضای باز، هیتر و تعدادی از روشنای های فضای داخلی از شرکت طرح زندگی پرتو تهیه شده اند. شرکت طرح زندگی پرتو با همکاری بیست شرکت معتبر اروپای در زمینه لایتینگ، مجموعه بسیار متنوعی از انواع روشنای های مدرن گرد هم آورده است. برای دریافت کاتالوگ های لایتینگ اینجا کلیک کنید.

این پروژه با متراژ 300 متر مربع توسط گروه معماران مدام در محدوده شهرک غرب تهران انجام شده است. گروه معماران مدام مجموعه ای از طراحان و متخصصان پویا، خلاق و جوان می باشد که در سال های اخیر پروژه های متعددی را در زمینه معماری و طراحی داخلی طراحی و اجرا کرده است.
پروژه «خانه سفید» به دنبال ایجاد تغیر در ماهیت و ذات فیزیکی خانه بود. به علاوه این پروژه تلاشی برای بهره مندی نسل های آینده است تا بتوانند از زندگی خود در آن لذت ببرند. روند طراحی در پروژه خانه سفید تلاشی است برای ایجاد گفتگو با نسلی که تمام چیزهای که متعلق به گذشته این خانه است را نفی می کند، چیزهای مانند:
کاربری و عملکردها، سازماندهی ها، چیدمان ها، دسترسی ها و همچنین منابع نوری.

تمامی عناصر ضروری در طی روند بازساری بدون تغیر حفظ گشت و هر آنچه که باید عوض می شد، تغیر یافت. ساخت اولیه این خانه در دهه ۶۰ برای خانواده ای چهار نفره صورت گرفته بود. آخرین بازسازی این خانه در اواخر دهه نود برای خانواده ای یک نفره انجام شد. فضای اولیه خانه پیش از بازسازی، مجموعه ای با عملکردهای مختلف و با کیفیت فضای در پلانی پیچیده بود، این در حالی است که بازسازی اخیر در نهایت سادگی شکل گرفت. خانه ای برای ارتباطات مداوم انسان، فضای انتزاعی و کافی با نقاط رنگی کوچک در پس زمینه ای ساده و خالی.

در این پروژه، مبلمان فضای باز، هیتر و تعدادی از روشنای های فضای داخلی از شرکت طرح زندگی پرتو تهیه شده اند. شرکت طرح زندگی پرتو با همکاری بیست شرکت معتبر اروپای در زمینه لایتینگ، مجموعه بسیار متنوعی از انواع روشنای های مدرن گرد هم آورده است. برای دریافت کاتالوگ های لایتینگ اینجا کلیک کنید.

این پروژه با متراژ 300 متر مربع توسط گروه معماران مدام در محدوده شهرک غرب تهران انجام شده است. گروه معماران مدام مجموعه ای از طراحان و متخصصان پویا، خلاق و جوان می باشد که در سال های اخیر پروژه های متعددی را در زمینه معماری و طراحی داخلی طراحی و اجرا کرده است.
پروژه «خانه سفید» به دنبال ایجاد تغیر در ماهیت و ذات فیزیکی خانه بود. به علاوه این پروژه تلاشی برای بهره مندی نسل های آینده است تا بتوانند از زندگی خود در آن لذت ببرند. روند طراحی در پروژه خانه سفید تلاشی است برای ایجاد گفتگو با نسلی که تمام چیزهای که متعلق به گذشته این خانه است را نفی می کند، چیزهای مانند:
کاربری و عملکردها، سازماندهی ها، چیدمان ها، دسترسی ها و همچنین منابع نوری.

محصولات استفاده شده در این پروژه

برای آشنایی با محصولات روشنایی اینجا کلیک کنید.