با ما در تماس باشید

نشانی: تهران، محدوده سعدآباد.

(بازدید از شوروم با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.)

تلفن: 02122708930

info@tzp-co.com

چت تلگرام و واتسپ : 09036931352

Partners:
Arfoli   (instagram: @_arfoli_)
European furniture & lighting representative based in Tehran.

Zenthdimension Co.
Design, construction, restoration based in Dubai