خانه سنتی یزد

معمار: گروه صحیح النسب، کارفرما: جناب آقای شایقی، موقعیت: یزد، سال 1396

این عمارت مسکونی منحصربفرد در شهر یزد و در هماهنگی بی نقصی با معماری اصیل این منطقه تاریخی ایران طراحی و اجرا شده است. در دل این فضا حضور یک المان مدرن که همان شومینه معلق فوکس است تلفیق زیبایی از حس و حال قدیمی منزل و ابرازهای امروزی را به نمایش می گذارد. شومینه معلق فوکس استفاده شده در این پروژه چوب سوز می باشد و در فضای پذیرایی نصب شده است.