مسکونی کامرانیه

کارفرما: سرکار خانم طلوعی، موقعیت: کامرانیه -تهران، سال 1399

چراغ آویز مدولار اسپانیایی در حالت های تکی، دوتایی و سه تایی برای روی میز ناهارخوری، کنار تخت خواب و راهرو در این واحد مسکونی استفاده شده است.