کافه رستوران Laroca

کارفرما: کافه رستوران Laroca، موقعیت: باشگاه انقلاب-تهران ، سال 1392

فضای ورودی کافه رستوران Laroca واقع در باشگاه انقلاب تهران که با گلدان های نوری ایتالیایی روشن و دکور شده است.